Duurzaam hout van Fiduna

Fiduna is ooit opgericht vanuit een duurzame gedachte. Duurzaamheid zit bij ons in de genen, het is één van de belangrijkste redenen van ons bestaan. Maar wat is duurzaamheid nu eigenlijk?

De Nederlandse taal schiet op dit punt eigenlijk een beetje tekort. Het woord “duurzaamheid” kan namelijk op twee manieren uitgelegd worden.

  1. Levensduur: duurzaamheid kan iets over de levensduur van een product zeggen. Een zeer duurzaam product, kan zeer lang mee gaan. Dit wil echter niet zeggen dat het product ook milieuvriendelijk is. Een product kan lang mee gaan en dus zeer duurzaam zijn, maar tegelijkertijd slecht voor het milieu zijn. Denk hierbij aan hout dat met zware chemicaliën verduurzaamd is.
  2. Milieuvriendelijk: een duurzaam product kan ook een product zijn dat erg goed is voor het milieu. Dit hoeft echter niet per se te betekenen dat het product ook een lange levensduur heeft. Denk aan een onbehandelde naaldhouten paal: een zeer milieuvriendelijk product, maar bij direct grondcontact een beperkte levensduur.

Wij combineren beide aspecten: duurzaam hout is bij ons milieuvriendelijk én heeft een lange levensduur.

Duurzaam hout: de levensduur

Al onze producten zijn thermisch gemodificeerd. De thermische modificatie van hout is een innovatieve, milieuvriendelijke manier om de eigenschappen van hout te verbeteren. Daardoor kunnen diverse houtsoorten op manieren ingezet worden die zonder thermische modificatie onmogelijk zijn.

  • Thermische modificatie zorgt met name voor een verbetering van de “duurzaamheid” van het hout. Met andere woorden: de eigenschappen van het hout worden zodanig veranderd, dat het in bepaalde toepassingen een veel langere levensduur krijgt. Denk aan gevelbekleding. Die gaan bijzonder lang mee, in weer en wind.
  • Een ander effect van de thermische modificatie is een verbeterde stabiliteit. Hout werkt na de thermische modificatie minder; het zet minder uit, het krimpt minder en trekt niet of nauwelijks meer krom. In deze zin is het hout duurzaam, omdat het na verwerking zelden tot nooit hoeft te worden vervangen doordat bijv. een plank krom is getrokken.

Milieuvriendelijk hout

In de basis is al het hout een milieuvriendelijke grondstof. Bij de product van ruw hout komt bijvoorbeeld veel minder Co2 vrij dan bij de productie van metaal, kunststof, steen of beton. Het is tevens de enige grondstof die zichzelf vernieuwt en die in theorie onuitputtelijk is. Waar in het bos een boom geoogst wordt, groeit immers vanzelf weer een nieuw exemplaar terug. Maar een ijzererts mijn of een aardolieveld is eenmaal opgebruikt voor altijd leeg.

Hout is de enige grondstof die in staat is om zonder enige inmenging van de mens weer terug te groeien. Een belangrijke voorwaarde hierbij is uiteraard dat we verstandig met onze bossen om gaan. Een veel voorkomend misverstand is dat het oogsten en gebruiken van hout in de bouw zorgt voor ontbossing. Deze theorie klopt niet. Ontbossing komt wereldwijd helaas nog steeds te veel voor, maar door andere oorzaken dan vaak wordt gedacht.

  • Zo worden wereldwijd enorme gebieden bos omgezet in soja en palmolie plantages. Twee producten die in ontelbaar veel levensmiddelen zitten, maar die dus bijdragen aan de ontbossing.
  • Daarnaast worden veel bossen platgebrand om de vrijgekomen ruimte vervolgens in te zetten voor agrarische doeleinden.
  • Ook de mijnbouw zorgt er voor dat grote stukken oerwoud vernietigd worden om te kunnen graven naar grondstoffen.

Deze industrieën zorgen voor ontbossing, doordat de ruimte die zij gebruiken permanent ontbost is. Hierin zit een groot verschil met de houtsector. Een bosbouw bedrijf verwijdert, afhankelijk van het type bos en de specifieke sector, uiteraard ook veel hout uit het bos. Maar het bos als geheel zal altijd intact gelaten worden. Het krijgt de tijd en de ruimte om zichzelf weer te herstellen en wordt niet omgevormd tot akker of plantage. Door goed beheer en strenge wetten die hier op toezien, blijft het bos bestaan en kan het een onuitputtelijke bron van hout vormen. Het bos is immers de reden dat houtbedrijven kunnen bestaan. Zij zullen er dan ook alles aan doen om op een verantwoorde manier met het bos om te gaan, zodat ze er oneindig gebruik van kunnen maken. Door meer hout in de bouw te gebruiken in plaats van andere, minder milieuvriendelijke materialen, zullen onze bossen meer en meer aangewend worden voor de productie van hout. Indirect betekend dit ook meer bescherming voor onze bossen.

Milieuvriendelijke technologie

Het hout van Fiduna is behandeld met een milieuvriendelijke techniek. Bij deze manier van thermische modificatie wordt enkel stoom gebruikt. Door water te verhitten tot ca. 170 graden en het vervolgens onder hoge druk in contact te brengen met het hout, treden veranderingen op in het hout die zorgen voor de verbeterde eigenschappen.

Er zitten geen gifstoffen of andere toegevoegde middelen in het hout. Daarmee is het hout van Fiduna dus volledig milieuvriendelijk.

FirmoWood heet voortaan FIDUNA!
Een nieuwe naam en een nieuwe stijl, maar dezelfde hoge kwaliteit die u al jaren van ons gewend bent.
Kwaliteit als basis
Specialist in maatwerk
Milieuvriendelijk verduurzaamd